Podpisano umowę na głęboką termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bruśniku

14 grudnia 2021    
Publikacja: REDAKCJA

W dniu 13 grudnia 2021 roku w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bruśniku. Zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje gruntowny remont placówki oświatowej. Inwestycja warta ponad 2 miliony złotych ma zostać zrealizowana do końca wakacji 2022 roku.

To kojenie zadanie , które będzie realizowane w miejscowości Bruśnik w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotem podpisywanej  umowy jest wykonanie robót budowlanych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BRUŚNIK WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Wartość umowy: 2 035 422,02 zł (brutto)

Termin realizacji: 31.08.2021r.

Zakres prac:

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Dociepleniu ścian zewnętrznych przy gruncie,
 • Dociepleniu ścian zewnętrznych ponad gruntem,
 • Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu oraz ścian zewnętrznych lukarn poddasza,
 • Dociepleniu ścian wewnętrznych poddasza,
 • Dociepleniu stropów -wełną mineralną,
 • Docieplenie stropów -styropianem podłoga,
 • Wymianie stolarki okiennej, wymiana i obsadzenie podokienników, wewnętrznych i parapetów zewnętrznych, montaż nawiewników w istniejących oknach,
 • Wymianie drzwi zewnętrznych,
 • Modernizacji kotłowni i instalacji c.o. i cwu,
 • Montażu instalacji fotowoltaicznej pv,
 • Modernizacji instalacji elektrycznej,
 • Modernizacji w obrębie dachu i pokrycia dachowego.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Budowie podjazdu dla niepełnosprawnych,
 • Budowie szybu z wyposażeniem w platformę pionową,
 • Przebudowie budynku w obrębie projektowanej platformy pionowej.

Na etapie realizacji znajdują się kolejne zadania przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bruśnik:

 • . „BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I DOMU LUDOWYM W BRUŚNIKU”

Umowa na wartość brutto 331 778,58 zł została podpisana 16 września 2021r.

Obecnie inwestycja jest na ukończeniu. Trwają próby końcowe i odbiór planujemy dokonać w przyszłym tygodniu.

Pozostaną jeszcze do załatwienia kwestie administracyjne umożliwiające rozpoczęcie eksploatacji (SANEPID, PINB).

 • „PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BRUŚNIK”

Umowa na wartość brutto 512 770,79 zł została podpisana 9 września 2021r.

Zamówienie obejmuje wykonanie n wym. robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z trawy syntetycznej o wymiarach 34,50×20,00 m (pole gry 30,50×18,00 m) wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy i piłkochwyty.

Szczegółowy zakres robót:

 • Rozbiórka nawierzchni istniejącego boiska,
 • Roboty ziemne, korytowanie po nowe warstw podbudowy boiska,
 • Wykonanie fundamentów pod nowe ogrodzenie, piłkochwyty oraz pod urządzenia wyposażenia boiska,
 • Drenaż boiska,
 • Umocnienie skarpy przy boisku
 • Wykonanie opaski wokół boiska z krawężnika 8×30 cm na ławie betonowej,
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię sztucznej trawy z profilowaniem ze spadkami,
 • Montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 4,00 m i piłkochwytów (wysokość 6 m – 2 x 20m ) za bramkami (słupki narożne z odskokami).
 • Montaż nawierzchni ze sztucznej trawy i wklejenie linii boiska.
 • Dostawa i montaż wyposażenia boiska:

Zakończenie prac planuje się w tym roku. Boisko zostanie oddane do użytkowania na wiosnę przyszłego roku.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizacje wszystkich inwestycji przy Szkole Podstawowej w Bruśniku wynosi 2 680 000,00 zł i pochodzi Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl